Xerrada sobre Dret de Successions català i belga. El nou reglament successori europeu.

Vaig participar com advocada i membre del consell en l’acte organitzat pel Casal Català de Brussel·les amb el suport de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’UE.

Tant els ponents, el Notari belga M. Pierre van den Eynde com la Notària de Barcelona la Sra. Immaculada Rúbies Royo, com els assistents vàrem poder compartir les principals diferències i similituds de tots dos sistemes jurídics successoris, vàrem analitzar alguns dels avantatges d’acollir-se a un o a l’altre, principal avantatge introduït pel nou reglament i que és especialment interessant als residents a l’estranger.

Si vàreu participar o us trobeu en alguna situació successòria que impliqui Catalunya o Espanya i un altre país, no dubteu a consultar-nos el vostre cas i els oferirem el consell més adient i econòmicament més convenient.

img-20160914-wa0006 img-20160914-wa0001

 

Primeres experiències sobre el nou Judici Verbal

La darrera reforma de la LEC ha volgut incorporar una regulació que l’aproxima en alguns aspectes més a la regulació del Judici Ordinari per tal de donar més garanties al procediment, però que fan que en cas de retard en la consulta a l’advocat després de l’emplaçament pugui ser fatal i, fins i tot, impedir una defensa amb totes les garanties.

És important saber que la contestació a la demanda ja no serà oral el dia del judici, i que havent de presentar una contestació per escrit i amb les mateixes característiques que la contestació a la demanda del Judici Ordinari els terminis que la llei preveu són molt ajustats, només 10 dies hàbils.

Per això, és convenient demanar de forma immediata el consell del lletrat per tal d’evitar possibles perjudicis derivats d’una preparació retardada.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o informació al respecte.

Novetats de la nova Llei de la Jurisdicció voluntària en relació amb la separació i divorci matrimonials

Hi ha dues novetats principals que s’incorporen a aquest tipus procediments, la intervenció de Notari i la intervenció de fills major d’edat o emancipats.

Com fins ara els cònjuges han d’intervenir en l’atorgament del consentiment de forma personal, i assistits per lletrat en exercici, davant del Secretari Judicial, o bé d’un Notari.

De la mateixa forma será preceptiu el consentiment dels fills majors d’edat o menors emancipats respecte a les mesures que els afectin si per manca de recursos propis conviuen encara al domicili familiar.

En cas d’opció per la via extrajudicial, és competent el Notari del domicili comú, o el de residencia habitual de qualsevol dels atorgants, qui atorgarà l’escriptura pública amb el conveni regulador, sempre en presencia de lletrat en exercici.

Si desitja més informació sobre aquesta qüestió o altres, no dubti en contactar-nos.

****************************************************************************

Hay dos novedades principales que se incorporan a este tipo de procedimientos, la intervención de Notario y la intervención de los hijos mayores de edad o emancipados.

Como hasta este momento los cónyuges deben intervenir en el otorgamiento del consentimiento de forma personal, y asistidos por un letrado en ejercicio, ante el Secretario Judicial, o bien ante un Notario.

Asimismo será preceptivo el consentimiento de los hijos mayores de edad o menores emancipados respecto a las medidas que les afecte en el caso de que por falta de recursos propios convivan todavía en el domicilio familiar.

En caso de optar por la vía extrajudicial, es competente el Notario del domicilio común, o el del lugar de residencia habitual de cualquiera de los otorgantes, quién otorgará la escritura pública conteniendo el convenio regulador, siempre en presencia de un letrado en ejercicio.

Si desea más información sobre esta cuestión u otras, no dude en contactarnos.

Presentació

Us donem la benvinguda a Eva Mas Advocats. Els moments actuals ens porten a buscar noves fórmules de comunicació i col·laboració per ampliar la vinculació entre els professionals i els clients, fent networking en els respectius àmbits d’activitat. En el nostre cas, nosaltres oferim una àmplia experiència en dret civil, immobiliari i assessorament, tant fiscal com legal.

Aquest despatx professional de Barcelona ofereix des de fa més de 20 anys un ampli ventall de serveis jurídics i complementaris que permeten un assessorament personalitzat, continu i integral.

colegiL’àmplia experiència i relacions de networking de primera línia en el sector immobiliari ens permeten buscar les millors solucions pels nostres clients, tant per persona física com per family office i pime.

Els nostres punts forts, i que ens fan mereixedors de la confiança dels nostres clients, són: la professionalitat, l’enfoc internacional, la implicació personal en cada assumpte o projecte; i la formació continuada.

Prestem especial atenció a la globalització de l’economia i de les relacions privades interpersonals que es veuen afectades pels desplaçaments geogràfics, les diferents llengües i les diferents legislacions aplicables.

 

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72