Primeres experiències sobre el nou Judici Verbal

La darrera reforma de la LEC ha volgut incorporar una regulació que l’aproxima en alguns aspectes més a la regulació del Judici Ordinari per tal de donar més garanties al procediment, però que fan que en cas de retard en la consulta a l’advocat després de l’emplaçament pugui ser fatal i, fins i tot, impedir una defensa amb totes les garanties.

És important saber que la contestació a la demanda ja no serà oral el dia del judici, i que havent de presentar una contestació per escrit i amb les mateixes característiques que la contestació a la demanda del Judici Ordinari els terminis que la llei preveu són molt ajustats, només 10 dies hàbils.

Per això, és convenient demanar de forma immediata el consell del lletrat per tal d’evitar possibles perjudicis derivats d’una preparació retardada.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o informació al respecte.