Index de referència dels preus de lloguer a Catalunya

S’ha posat en marxa aquest nou index per oferir una valor real que mostri la situació del mercat de lloguer a Catalunya en benefici d’ambdúes parts, propietaris i arrendataris, que poden veure reflexada una mostra representativa basada en les dades que ja s’havien proporcionat a l’administració a través de l’INCASOL, a més de proporcionar una eina per a les futures la implantació de futures polítiques.

El passat dimecres dia 12 de juliol, en l’àmbit dels sopars de l’entorn immobiliari que organitza periòdicament Amat Immobiliaris, ens en va fer la seva presentació el Sr. Jaume Fornt, Director de l’Agència d’habitatge de Catalunya, que ens va parlar el nou índex de referència de preus de lloguer a Catalunya, i el Sr. Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que ens va presentar el Projecte OMA, Operador Metropolità de lloguer Assequible.

Per a més informació, i si vol saber de primera mà quina és la seva situació respecte a l’aplicació de l’Ïndex i les accions futures de l’administració per tal de controlar els preus del mercat del lloguer de l’habitatge a Catalunya, no dubti contactar-nos.

info@evamasadvocat.com – (+34) 93 285 72 72