WORKSHOP: BETTER APPLYING THE EU REGULATIONS ON FAMILIY AND SUCCESSION LAW

Els dies 1 i 2 de febrer vaig tenir l’ocasió de poder participar del seminari realitzat a la seu de l’ERA a Trier (Alemanya).
Ens vam centrar en l’anàlisi de tres aspectes clau en el dret de família i successions sempre en relació a les regulacions UE: les responsabilitats parentals en un context internacional (incloent la sostracció de menors), les responsabilitats derivades de divorci i de manteniment, i les successions internacionals.
Actualment trobem múltiples situacions en una mateixa successió a causa de la mobilitat geogràfica dels subjectes afectats i de l’aplicació del Reglament 650/2012 que tot i que va entrar en vigor al 2015, resulta una gran desconeguda pel gran públic. Molta gent que tenia un testament precedent, no ha actualitzat les disposicions, i ara ens podem trobar amb algunes situacions complexes, anòmales i fins i tot amb un efecte no desitjat.
Per tal de poder rebre l’assessorament més acurat i personalitzat en relació amb aquestes qüestions, quedo a la seva disposició al del meu despatx, no dubtin en demanar una consulta relativa a la seva situació.

 

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72