Arrendaments urbans

Nova llei d’arrendament de béns a Catalunya

sdr

Aquest mes de novembre ha estat aprovada la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendaments de béns que, després de la seva tramitació s’incorporarà al llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

Serà la primera regulació catalana completa de béns i els seus tipus de contracte.

La iniciativa vol donar resposta a la manca d’arrendaments d’habitatge habitual i poca oferta de lloguer social; buscant alternatives per que s’introdueixin nous immobles al mercat de lloguer.

En aquests moments la situació de l’arrendament demana una anàlisi curosa de cada situació concreta, la normativa s’està fent cada vegada més volàtil i moltes de les competències en la matèria entre les administracions es superposen.

La relació arrendatícia pot ser llarga i fructífera però cal determinar quines prioritats es troben en cada cas per tal de crear un marc a mida del client.

Expliqui’ns el seu cas concret, demani una consulta, presencial o telemàtica, i no s’arrisqui abans de prendre qualsevol decisió en matèria d’arrendaments, som un despatx especialitzat amb una llarga trajectòria en dret immobiliari.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

Nuevas afectaciones jurídicas derivadas de la finalización del Estado de Alarma en materia de arrendamientos

Se ha aprobado una ampliación de tres meses más de las medidas extraordinarias en materia de desahucios, los lanzamientos quedan en suspenso hasta el 9 de Agosto. En virtud del RD 11/2020, de 14 de abril, los lanzamientos, en los casos de vulnerabilidad económica, ya quedaban suspendidos hasta que se levantara el estado de alarma. No podrán efectuarse lanzamientos hasta el día 09/08/2021. Teniendo en cuenta que en la jurisdicción civil, agosto es inhábil, quedarán prorrogados hasta septiembre de 2021.

También se ha prorrogado el derecho de compensación a los arrendadores y propietarios en aquellos supuestos en los que el procedimiento de desahucio o la diligencia de lanzamiento hayan quedado suspendidos en atención a la situación de vulnerabilidad económica de los arrendatarios u ocupantes.

Para beneficiarse de este derecho se requiere que transcurran tres meses sin que se haya ofrecido por parte de la Administración competente, una alternativa habitacional, y que la suspensión del lanzamiento haya ocasionado un perjuicio económico, lo que se producirá siempre que no se estén percibiendo las rentas (o estas sean inferiores al teórico actual), y el propietario se vea privado de poner el inmueble nuevamente en arrendamiento.

Esta indemnización consiste en el “valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento” más los suministros, y comprende el período entre la fecha de suspensión del lanzamiento y el levantamiento de la medida o la finalización del estado de alarma.

El procedimiento para beneficiarse de esta indemnización no ha quedado todavía establecido pero se incluirá en reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

Acabament de l’Estat d’Alarma- Implicacions jurídiques

Ens trobem en un moment crucial de la crisi pandèmica que ens afecta a nivell mundial. L’Estat Espanyol ha finalitzat l’aplicació de l’Estat d’Alarma i hi ha moltes actuacions judicials que es poden reprendre, com per exemple, ja es poden demanar novament les diligències de llançament pels col·lectius que van quedar protegits pel Real Decreto-ley 37/2020 de 22 de desembre  modificat pel Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de març.

A nivell de declaració d’IRPF hi ha múltiples implicacions per a les percepcions econòmiques originades pels ERTO.

Es van acordar ajuts i compensacions als propietaris de finques arrendades que es van veure afectats per les mesures de suport als col·lectius vulnerables que no s’han concretat però que s’havien de comunicar dins d’un termini.

La situació és complexa i cal valorar totes les implicacions, per això i d’altres qüestions relacionades en l’àmbit civil i fiscal, estem a la seva disposició com fins ara, per trobar-los la millor solució i assessorament.

info@evamasadvocat.com – (+34) 93 285 72 72 – Skype eva.mas5 – zoom

RD 16/2020 de 28 d’abril de mesures processals i organitzatives en l’àmbit de l’Administració de Justícia

Acaba de publicar-se en el BOE el Decret del Govern espanyol que ha de posar en marxa i agilitzar l’Administració de Justícia, hi haurà canvis procedimentals privilegiant la via telemàtica com s’ha apostat des de fa un temps i habilitant de l’11 al 31 d’Agost i ampliant l’horari dels funcionaris a la tarda.

Hi ha una serie de canvis en els còmputs dels terminis a efectes de recursos sobre resolucions notificades abans, durant i just després que s’aixequi l’Estat d’alarma, i també de algunes disposicions que ja s’havien pres com en l’àmbit dels lloguers.

També hi ha mesures específiques per les situacions d’insolvència.

Si teniu qualsevol dubte o consulta en relació a la vostra situació, estem a la vostra disposició com sempre al nostre despatx i a través dels canals habituals següents:

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

NOU TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS TRIMESTRALS

Ahir es va acordar per part del Govern espanyol la pròrroga del termini de presentació de les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF corresponent al primer trimestre fins al 20 de maig, les domiciliacions tindran com a data màxima el dia 15 de maig.

Les declaracions que ja han estat presentades i el seu pagament domiciliat, seran carregades en compte tenint en consideració la nova data màxima de presentació.

Són mesures dirigides a facilitar liquidessa als autònoms i empreses que compleixen unes determinades característiques, si us cal més informació per veure en que us afecta, si esteu acollit al sistema d’estimació indirecta, o bé, us cal ajut per a la seva presentació telemàtica no dubteu contactar amb nosaltres.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

AVUI 1 D’ABRIL INICI DE LA CAMPANYA IRPF EXERCICI 2019

Malgrat la situació que estem vivint actualment el calendari fiscal no ha estat modificat i avui comença el periode de presentació de les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques per l’exercici 2019.

S’han introduït algunes novetats respecte a l’anterior declaració presentada.

Com cada any estem a la vostra disposició per a oferir el nostre suport.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

SEGUIM TREBALLANT A DISTÀNCIA PER VOSALTRES

COVID-19 DECRET ESTAT DE ALARMA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES LEGALS

Vivim una situació excepcional, l’estat d’alarma decretat pel COVID-19 ens porta a haver de modificar no només les nostres rutines vitals, sinó que hi ha afectacions en tots els àmbits personals i econòmics en tota la societat.

Per evitar que la situació ens causi perjudicis irreversibles a tots els nivells, s’estan prenent mesures i regulant jurídicament, establint-se criteris consensuats sobre moltes qüestions pels òrgans afectats; de forma general, parcial i sectorial.

Cal dir que, tot això, és de forma excepcional i amb caràcter d’urgència, però que molts d’aquests canvis restaran en el nostre ordenament d’una forma o l’altra molt de temps.

Com a conseqüència ens veurem abocats a haver de revisar clàusules de contractes, règims de visites, regles de convivència veïnal, signar acords de reconeixement de deute, contractes de préstec o finançament, ajornament dels pagaments d’impostos, etc.

Garantim el contacte i donem el servei online i telefònicament des de fa molts anys, disposant de les eines necessàries per a fer qualsevol tràmit davant de totes les administracions públiques, actuem habitualment com a Col·laboradors socials de la AEAT i la ATC, la DIBA, i l’Ajuntament de Barcelona.

Cuideu-vos molt i seguiu les recomanacions de les autoritats sanitàries, entre tots ens en sortirem.

Estem com sempre a la vostra disposició per ajudar-vos en totes aquestes qüestions i altres que pugueu considerar.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5

NOU DECRET LLEI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 23/12/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Ens trobem en un temps de canvi legislatiu constant en matèria d’arrendaments, es reflexa la inquietud social, la inestabilitat política i la manca de criteri a llarg termini que regna en la qüestió.

Es barregen malauradament conceptes que són sensibles a tota la població, com és l’accés a un habitatge, i els nous fenòmens que ja estan cronificats i instal·lats com l’ocupació il·legal, front a la que no només no es prenen mesures sino que no s’està actuant des de fa temps, generant solucions alternatives vàries que cal dir que són para legals i inquieten a qualsevol ciutadà.

Malgrat això hem estudiat a fons les novetats que aporta el decret i que processalment tenen una repercussió directa en els grans tenidors.

S’està preparant un recurs d’inconstitucionalitat sobre diferents aspectes que excedeixen de l’àmbit competencial del decret, però no obstant això és d’aplicació i per tant tan llogaters com propietaris cal que estiguin ben assessorats en la qüestió.

Si teniu qualsevol dubte o qüestió atendrem com sempre les vostres consultes.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com