SEGUIM TREBALLANT A DISTÀNCIA PER VOSALTRES

COVID-19 DECRET ESTAT DE ALARMA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES LEGALS

Vivim una situació excepcional, l’estat d’alarma decretat pel COVID-19 ens porta a haver de modificar no només les nostres rutines vitals, sinó que hi ha afectacions en tots els àmbits personals i econòmics en tota la societat.

Per evitar que la situació ens causi perjudicis irreversibles a tots els nivells, s’estan prenent mesures i regulant jurídicament, establint-se criteris consensuats sobre moltes qüestions pels òrgans afectats; de forma general, parcial i sectorial.

Cal dir que, tot això, és de forma excepcional i amb caràcter d’urgència, però que molts d’aquests canvis restaran en el nostre ordenament d’una forma o l’altra molt de temps.

Com a conseqüència ens veurem abocats a haver de revisar clàusules de contractes, règims de visites, regles de convivència veïnal, signar acords de reconeixement de deute, contractes de préstec o finançament, ajornament dels pagaments d’impostos, etc.

Garantim el contacte i donem el servei online i telefònicament des de fa molts anys, disposant de les eines necessàries per a fer qualsevol tràmit davant de totes les administracions públiques, actuem habitualment com a Col·laboradors socials de la AEAT i la ATC, la DIBA, i l’Ajuntament de Barcelona.

Cuideu-vos molt i seguiu les recomanacions de les autoritats sanitàries, entre tots ens en sortirem.

Estem com sempre a la vostra disposició per ajudar-vos en totes aquestes qüestions i altres que pugueu considerar.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5