Arrendaments urbans

Nova llei d’arrendament de béns a Catalunya

sdr

Aquest mes de novembre ha estat aprovada la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendaments de béns que, després de la seva tramitació s’incorporarà al llibre sisè del Codi Civil de Catalunya.

Serà la primera regulació catalana completa de béns i els seus tipus de contracte.

La iniciativa vol donar resposta a la manca d’arrendaments d’habitatge habitual i poca oferta de lloguer social; buscant alternatives per que s’introdueixin nous immobles al mercat de lloguer.

En aquests moments la situació de l’arrendament demana una anàlisi curosa de cada situació concreta, la normativa s’està fent cada vegada més volàtil i moltes de les competències en la matèria entre les administracions es superposen.

La relació arrendatícia pot ser llarga i fructífera però cal determinar quines prioritats es troben en cada cas per tal de crear un marc a mida del client.

Expliqui’ns el seu cas concret, demani una consulta, presencial o telemàtica, i no s’arrisqui abans de prendre qualsevol decisió en matèria d’arrendaments, som un despatx especialitzat amb una llarga trajectòria en dret immobiliari.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com – Skype: eva.mas5