Advertiments legals

Eva Mas (Eva Mas Advocats) especifica que la informació i / o materials disponibles en aquest lloc web han estat inclosos exclusivament a títol informatiu i que no poden de ser utilitzats per prendre qualsevol decisió en relació a un cas concret.

Així mateix, no es fa responsable dels errors o omissions en els continguts d’aquest lloc web. Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i Eva Mas no és responsable pel contingut d’aquests altres  llocs web.

L’ús d’aquest lloc web és per compte i risc de l’usuari.

Tots els drets d’aquest lloc web són reservats.

El contingut d’aquest lloc web ha de ser interpretat sota la interpretació i regulació de les lleis d’Espanya i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

El contingut d’aquest lloc web, així com el disseny, la selecció i presentació dels materials en el lloc web, no podrà ser reproduït , copiat , distribuït , modifica, ni posat a disposició del públic que l’utilitza de cap manera ni difós sense la expressa autorització de Eva Mas.

info@evamasadvocat.com – T.+34 93 285 72 72