Col·laboracions

PRIMALEX Place Vander Elst 2/1 – BE-1190 Uccle (Bruxelles-Belgique)

Me. NOELIA DÍAZ RODRÍGUEZ – Avocate

Me. ANNE-SOPHIE DÉFFENSE – Avocate

Me. ANGÉLIQUE RODRIGUEZ-CARTIER – Avocate

CASAL CATALÀ DE BRUXELLES, ASBL

Conferència sobre la nova legislació Europea dels Règims econòmics matrimonials

Brussel·les 28/02/2019

Mayra Pahisa Solé

ITEM projectes gràfics

www.itemprojectesgrafics.blogspot.com.es

ALEPH70

Impressió/Projectes gràfics

www.aleph70.com

La Fotogràfica, s.c.p

Marta Fàbregas i Marc Vidal

www.lafotografica.com