Conferència sobre la nova legislació Europea dels Règims econòmics matrimonials

Ahir vaig tenir el gran plaer de participar de la xerrada organitzada per Casal Català de Brussel·les, seguida amb un gran interés presencial i per les xarxes socials del mateix, la casuística fa impossible recollir en una estona totes les opcions que són a l’abast i les eines que podem utilitzar per millorar la situació d’un matrimoni.

Vam oferir la visió des del punt del dret Català i Belga, gràcies també a la participació de l’advocada belga Sra. Noelia Díaz Rodríguez del Barreau de Bruxelles.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=803271846692314&id=100010285176706&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Factivitats.ccb%2Fvideos%2F803271846692314&_rdr

Aquestes situacions requereixen un estudi detallat de cada cas, motiu pel que convidem a contactar amb el nostre despatx per tal de trobar l’assessorament més acurat.

(+34) 93 285 72 72 – info@evamasadvocat.com

Premis FIDEM 2018. 29 de novembre. Caixaforum. Barcelona

Un any més he tingut el plaer de ser convidada al lliurament de Premis Fidem. Cal dir que la tasca de reconeixement del valor i lideratge femení és imprescindible i remarcable. Una gran tasca que cal continuar amb el mateix impuls i il·lusió amb que ho presenta la seva presidenta, Sra. Joana Amat.

sdr

En la imatge amb la premiada d’aquest any, la Sra. Thérèse Jamaa de GSMA, Mobile World Capital.

ANNUAL CONFERENCE ON EUROPEAN FAMILY LAW 2018. ERA Trier (Alemanya)

Els dies 25 i 26 d’Octubre vaig participar de la Conferència Anual en Dret de Família europeu, on vàrem tractar la nova regulació europea sobre els règims econòmics matrimonials que entrarà en vigor a partir del 29 de gener de 2019.
Aquesta qüestió no és menor, doncs hi ha molts matrimonis de diferents nacionalitats que residien a l’estranger, i fins ara no podien optar per un o altre règim econòmic matrimonial nacional, ara ens obre la porta a múltiples planificacions a llarg termini de la relació econòmica matrimonial.
El debat va ser molt interesant, afegida la qüestió del Brexit i Dret de Família, doncs és una incògnita i deixar sense efecte la transposició de la actual normativa europea al sistema de Common Law.

Per tal de poder rebre l’assessorament més acurat i personalitzat en relació amb aquestes qüestions, quedo a la seva disposició al del meu despatx, no dubtin en demanar una consulta relativa a la seva situació al telèfon.

info@evamasadvocat.com  Tel. (+34) 93 285 72 72.

WORKSHOP: BETTER APPLYING THE EU REGULATIONS ON FAMILIY AND SUCCESSION LAW

Els dies 1 i 2 de febrer vaig tenir l’ocasió de poder participar del seminari realitzat a la seu de l’ERA a Trier (Alemanya).
Ens vam centrar en l’anàlisi de tres aspectes clau en el dret de família i successions sempre en relació a les regulacions UE: les responsabilitats parentals en un context internacional (incloent la sostracció de menors), les responsabilitats derivades de divorci i de manteniment, i les successions internacionals.
Actualment trobem múltiples situacions en una mateixa successió a causa de la mobilitat geogràfica dels subjectes afectats i de l’aplicació del Reglament 650/2012 que tot i que va entrar en vigor al 2015, resulta una gran desconeguda pel gran públic. Molta gent que tenia un testament precedent, no ha actualitzat les disposicions, i ara ens podem trobar amb algunes situacions complexes, anòmales i fins i tot amb un efecte no desitjat.
Per tal de poder rebre l’assessorament més acurat i personalitzat en relació amb aquestes qüestions, quedo a la seva disposició al del meu despatx, no dubtin en demanar una consulta relativa a la seva situació.

 

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72

Index de referència dels preus de lloguer a Catalunya

S’ha posat en marxa aquest nou index per oferir una valor real que mostri la situació del mercat de lloguer a Catalunya en benefici d’ambdúes parts, propietaris i arrendataris, que poden veure reflexada una mostra representativa basada en les dades que ja s’havien proporcionat a l’administració a través de l’INCASOL, a més de proporcionar una eina per a les futures la implantació de futures polítiques.

El passat dimecres dia 12 de juliol, en l’àmbit dels sopars de l’entorn immobiliari que organitza periòdicament Amat Immobiliaris, ens en va fer la seva presentació el Sr. Jaume Fornt, Director de l’Agència d’habitatge de Catalunya, que ens va parlar el nou índex de referència de preus de lloguer a Catalunya, i el Sr. Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que ens va presentar el Projecte OMA, Operador Metropolità de lloguer Assequible.

Per a més informació, i si vol saber de primera mà quina és la seva situació respecte a l’aplicació de l’Ïndex i les accions futures de l’administració per tal de controlar els preus del mercat del lloguer de l’habitatge a Catalunya, no dubti contactar-nos.

info@evamasadvocat.com – (+34) 93 285 72 72

SENTENCIA DEL TC QUE CAMBIA SUSTANCIALMENTE LA REGULACIÓN DEL IIMVTNU (PLUSVALIA MUNICIPAL)

La reciente sentencia dictada por TC tiene gran trascendencia al considerar inconstitucionales los impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.
No pueden gravar “situaciones” en las que no se haya producido una ganancia económica o se impida “a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”.
La Sentencia del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa, ya que recoge que: “Imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo (…) contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza”.

Este fallo, abre la posibilidad de solicitar la devolución por ingresos indebidos de las plusvalías ingresadas hasta este momento cuando dicho cálculo haya sido fruto de una transmisión no onerosa o bien en la que no se haya puesto de relevancia una ganancia económica, como por ejemplo en una adjudicación por división de la cosa común.
Aconsejamos no demorar dicha petición por que el Tribunal Supremo tiene pendientes varios recursos y podría imponer una limitación temporal a estas devoluciones.
Si desea más información o que nos ocupemos de su reclamación, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho.

FELICITACIÓ DE NADAL – SEASON’S GREETINGS

felicitacio-nadal-2016Encara que la feina d’aquests darrers dies de l’any ens fa oblidar de vegades l’essència d’aquestes dates tan especials, espero que els nostres millors desitjos arribin ben lluny i que sigui amb vocació de permanència.

Podeu comptar amb el nostre suport jurídic per consolidar-los.